Νηπιαγωγείο

Μάθετε για το νηπιαγωγείο μας! Τι αξίες και ιδανικά περνάμε στα παιδιά από μικρή ηλικία!

Δημοτικό Σχολείο

Μάθετε για το δημοτικό μας! Τις εκδηλώσεις και τα project των μαθητών μας!

Ημερολόγιο

Γιορτές και αργίες του σχολείου μας