ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

A) Εισαγωγικό Σημείωμα

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης αποτελεί τον συνεχιστή της παράδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που λειτουργούσαν μέχρι την περίοδο του αφανισμού του Εβραϊκού πληθυσμού της πόλης μας κατά τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής 1943-1945.
Στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας της Ι.Κ.Θ., άρχισε να λειτουργεί από το Σχολικό έτος 1979-80, με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 7575/6-4-79 και έχει οργανικότητα 6/θεσίου δημοτικού σχολείου.
Διοικείται από το Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, και εποπτεύεται η λειτουργία του από μια διορισμένη Σχολική Επιτροπή που συνεργάζεται στενά με τον/τη Διευθυντή/ντρια και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να επιλύονται τα προκύπτοντα θέματα.

Β) Σκοπός του Σχολείου

Το σχολείο φιλοδοξεί να αναδείξει συνειδητοποιημένους Έλληνες πολίτες, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη γνώση της Εβραϊκής παράδοσης, τη διάπλαση της θρησκευτικής συνείδησης και την ενίσχυση της εβραϊκής ταυτότητας των μαθητών/τριών του μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, να προωθήσει τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της και να ενδυναμώσει τη θέση της Ι.Κ.Θ. στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας.

Επιπλέον το σχολείο θέτει ως στόχους του:
• Να προσφέρει στους μαθητές του την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση ακολουθώντας τα σύγχρονα συστήματα τόσο της παιδαγωγικής επιστήμης όσο και της τεχνολογίας με βάση το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και με επιπρόσθετα διδασκόμενα αντικείμενα κατά παρέκκλιση του Α.Π.Σ.
• Να διδάξει την ιστορία και τη μακρόχρονη κληρονομιά του Εβραϊκού λαού, τις βασικές αρχές (θρησκευτικές, ηθικές και κοινωνικές) της Εβραϊκής θρησκείας καθώς και την Εβραϊκή γλώσσα.
• Να μεταλαμπαδεύσει, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα του Εβραϊσμού και τη σεφαραδίτικη πολιτιστική κληρονομιά της Κοινότητος Θεσ/νίκης που επέζησε από γενιά σε γενιά.
• Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε :
• Να καλλιεργήσει την έμφυτη περιέργεια, να διεγείρει την ερευνητική διάθεση των παιδιών, την αγάπη για τη ζωή και τη μάθηση, καθώς και την αξία της προσφοράς.
• Να προάγει τη διανοητική τους ανάπτυξη και να συνεισφέρει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεών τους.
• Να συμβάλλει στη διάπλαση ελεύθερων, ανεξάρτητων και υπεύθυνων προσωπικοτήτων.

Γ) Μεταφορά Μαθητών/τριών

1. Η μεταφορά των μαθητών/τριών γίνεται με ναυλωμένα λεωφορεία, τα οποία υποχρεωτικά πληρούν όλους τους απαιτούμενους από τον Νόμο κανονισμούς ασφαλείας. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τα παιδιά και με άλλα μέσα, όταν ο αριθμός τους είναι μικρός. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών.

2. Οι μαθητές/τριες παραλαμβάνονται από καθορισμένες στάσεις, στις οποίες παραδίδονται μετά το τέλος των μαθημάτων.

3. Tα δρομολόγια των λεωφορείων καταρτίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους με βάση τον αριθμό των παιδιών, τον τόπο διαμονής και τις συνθήκες κυκλοφορίας κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο. Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των δρομολογίων και τον καθορισμό της ακριβούς ώρας παραλαβής και παράδοσης των παιδιών είναι οι συνοδοί και γενικός εποπτεύων ο/η Δ/ντής/τρια του σχολείου και η Σχολική Επιτροπή. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων υποβάλλεται στη Σχολική Επιτροπή το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του σχολικού έτους και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών δρομολογίων, για συζήτηση, τυχόν διόρθωση και έγκριση. Τα τελικά δρομολόγια καταρτίζονται με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών/τριών, προσπαθώντας ταυτόχρονα ν’ αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία που θα κούραζε τα παιδιά.

4. Οι γονείς ενημερώνονται από τη Δ/νση εγγράφως και στην αρχή κάθε σχολικού έτους για το πρόγραμμα των δρομολογίων. Για οποιαδήποτε αλλαγή το σχολείο οφείλει να ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως τους γονείς.

5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου και ώρας, εκ μέρους των γονέων, απαιτείται η άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, αφού προηγουμένως η αλλαγή ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως.

6. Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν να επιβιβαστεί το παιδί τους και να παραδοθεί μαζί με κάποιο άλλο παιδί ή σε άλλον προορισμό, ο οποίος δεν παρεκκλίνει από το δρομολόγιο πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο σημείωμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 11.00 το πρωί της της ίδιας μέρας για περιστασιακές περιπτώσεις, ή υποβάλλοντας Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86, εάν πρόκειται για μόνιμη κατάσταση, για να σημειωθεί στο βιβλίο κίνησης που κρατείται στη Γραμματεία.

7. Οι μαθητές/τριες πρέπει να βρίσκονται στην καθορισμένη στάση, τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, για να μη καθυστερεί το δρομολόγιο. Αν ο/η μαθητής /τρια δεν βρίσκεται έγκαιρα στη στάση, το λεωφορείο αναχωρεί αμέσως χωρίς αυτόν. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι γονείς έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν το παιδί τους στο Σχολείο εγκαίρως, ώστε να βρίσκεται εκεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.

8. Οι γονείς, στην αρχή κάθε σχολικού έτους δηλώνουν εγγράφως στο σχολείο το άτομο, το οποίο θα παραλαμβάνει το παιδί κατά την επιστροφή του από το σχολείο. Οι συνοδοί πρέπει να παραδίδουν τα παιδιά ΜΟΝΟ στο άτομο που έχει οριστεί από την οικογένεια και σε κανένα άλλο πρόσωπο . Σε άλλη περίπτωση, το σχολείο πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως με Υπ. Δηλ. του Ν. 1599/86. Καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

9. Τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες, πρέπει να βρίσκονται στην καθορισμένη στάση, τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, για να μην καθυστερεί το δρομολόγιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άτομο να παραλάβει το παιδί κατά την ώρα άφιξης, το λεωφορείο αναχωρεί και το παιδί επιστρέφει με τη συνοδό στο σχολείο, όπου και παραμένει με εποπτεία της συνοδού για να το παραλάβει ο γονέας ή κηδεμόνας. Σε περίπτωση που το σχολικό λεωφορείο αφιχθεί νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, τότε υποχρεούται να περιμένει.

10. Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να φορούν τις ζώνες ασφαλείας χωρίς αντίρρηση. Αυτό το φροντίζει ο/η εκάστοτε συνοδός του λεωφορείου, στις εντολές του οποίου οφείλουν οι μαθητές/τριες να συμμορφώνονται. Οι γονείς παρακαλούνται να δώσουν έμφαση στο θέμα αυτό, διότι αφορά την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Παρακαλούνται επίσης να βοηθήσουν την προσπάθεια του σχολείου, επεξηγώντας επιπροσθέτως πόσο σημαντικό είναι τόσο τα παιδιά να φορούν τις ζώνες ασφαλείας, όσο και να υπακούουν στις εντολές της συνοδού.

11. Σε περιπτώσεις που οι γονείς ή κηδεμόνες επιθυμούν το/τα παιδί/παιδιά τους να προσέρχεται στο σχολείο και να αναχωρεί – μετά το πέρας των μαθημάτων – μόνο/α του/τους ή να χρησιμοποιεί /ούν τα μέσα μεταφοράς του σχολείου, χωρίς να συνοδεύεται /νται στη στάση από ενήλικα ούτε να παραλαμβάνεται /νται κατά την επιστροφή , θα πρέπει να καταθέσουν προηγουμένως στη Διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, η οποία θα φέρει τις υπογραφές και των δύο γονέων και με την οποία θα αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή ο/ η συνοδός αδυνατεί να του/τους προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, διότι απαγορεύεται αυστηρά να εγκαταλείψει το λεωφορείο για οποιονδήποτε λόγο.

12. Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τα κινητά και τα σταθερά τηλέφωνα των γονέων για να τους ειδοποιούν σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. καθυστέρηση λόγω κίνησης, βλάβης, ακύρωση δρομολογίου κ.λ.π.)

13. Η χρήση των μέσων μεταφοράς του σχολείου από μη μαθητές/τριες και μη εργαζόμενους/ες στο σχολείο δεν επιτρέπεται.

14. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του το πρωί στις 8:00 π.μ.. Σε περίπτωση που οι γονείς μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο, παρακαλούνται να τηρούν την παραπάνω ώρα.

Δ) Υποχρεώσεις των Μαθητών/τριών

1. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.15 π.μ. και τελειώνουν ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμα: Δευτέρα – Πέμπτη μέχρι 14.20 και την Παρασκευή 13.30 (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΕΦ. Δ του Ν.4415/2016).

2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στην αυλή του Σχολείου τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και να συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή. Επίσης πρέπει να επιστρέφουν εγκαίρως στις τάξεις μετά το διάλειμμα και να υπακούουν στις εντολές των δασκάλων.

3. Απαγορεύεται η αναχώρηση μαθητή/τριας από τον χώρο του σχολείου χωρίς να ενημερωθεί ο/η δάσκαλος/α της τάξης, η Διεύθυνση και η Γραμματεία του σχολείου και να καταγραφεί το γεγονός στο βιβλίο κίνησης.

4. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να εκτελούν όλες τις Σχολικές εργασίες με επιμέλεια, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κλπ., που πρέπει να τα διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση.

5. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να φροντίζουν την εξωτερική τους εμφάνιση, ώστε να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ευπρέπειας. Πρέπει να σέβονται τόσο τους/τις δασκάλους /ες όσο και όλο το προσωπικό του Σχολείου, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και συμβουλές τους, να είναι πειθαρχημένοι και να συμπεριφέρονται ευγενικά και προς όλους τους συμμαθητές τους. Το λεξιλόγιό τους πρέπει να είναι προσεγμένο, απαλλαγμένο από υβρεολόγιο και χυδαιότητες.

6. Επιβάλλεται να προσέχουν τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων του Σχολείου.

7. Επιπλέον έχουν την υποχρέωση να διαφυλάσσουν την περιουσία του Σχολείου και να μην την καταστρέφουν. Σε περίπτωση καταστροφής υλικού υποχρεούνται να το αντικαθιστούν.

8. Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να φέρουν στο σχολείο αντικείμενα μεγάλης αξίας (π.χ. κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς, φωτογραφικές μηχανές, μεγάλα χρηματικά ποσά κλπ). Σε περίπτωση που η μεταφορά τους κρίνεται απαραίτητη, μπορούν να τα παραδίδουν στη γραμματεία για φύλαξη. Επίσης δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα ψυχαγωγίας που δεν αφορούν την σχολική τους δραστηριότητα, εάν πρώτα δεν λάβουν την άδεια του/της Διευθυντή /ντριας ή των δασκάλων.

9. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει ακόμη να μετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε κάθε οργανωμένη σχολική εκδήλωση (γιορτές, εκδρομές κλπ.) που αποφασίζεται από τoν Σύλλογο Διδασκόντων και γνωστοποιείται έγκαιρα στους γονείς. Οι εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορες τοποθεσίες και ιδρύματα, ιστορικής, επιστημονικής ή πολιτιστικής σημασίας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μιας σφαιρικότερης καλλιέργειας και αποτελούν μέρος του διδακτικού έργου. Οι εργασίες που πιθανόν να ζητηθούν και οι οποίες έχουν σχέση με τις εξωσχολικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι υποχρεωτικές για όλους τους/τις μαθητές/ τριες και έχουν επίδραση στη σχολική τους εικόνα .

10. Στις διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις οι μαθητές/τριες πρέπει να φορούν άσπρη μπλούζα, μπλε παντελόνι ή φούστα και όχι αθλητικά παπούτσια, εκτός αν δοθεί διαφορετική οδηγία από τον /τη Διευθυντή/τρια.

11. Η εξωσχολική συμπεριφορά τους πρέπει να είναι τέτοια, που να τιμά το Σχολείο τους και την Κοινότητα.

12. Συνιστάται οι μαθητές/τριες να ενθαρρύνονται από την οικογένεια να προσέρχονται στις Ιερές Συναγωγές τα Σάββατα και στις μεγάλες Εβραϊκές Γιορτές, όταν αυτό ζητηθεί από τον/τη Διευθυντή/τρια, τις δασκάλες/ους των Εβραϊκών ή τους Ραβίνους.

13. Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι από το σπίτι τους με το κολατσιό τους, αρκεί να τηρούνται οι βασικές αρχές του κασερούτ και γενικά της υγιεινής διατροφής. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καντίνα στο σχολείο.

Ε) Συνεργασία του Σχολείου με τους Γονείς

Στο Εβραϊκό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες επικεντρώνονται στο παιδί. Για την πρόοδο και την εξέλιξή του συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργικά Γονείς, Κοινότητα και Εκπαιδευτικοί.
Οι στόχοι και οι σκοποί που θέτει το σχολείο για να επιτύχουν, θα πρέπει να υπάρχει η ειλικρινής και πρόθυμη συνεργασία των γονέων και των δασκάλων.

1. Το σχολείο οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει τους γονείς με γραπτές ανακοινώσεις αναφορικά με τις εκδηλώσεις ή άλλα θέματα που τους αφορούν. Οι γονείς θα πρέπει διαβάζουν με προσοχή τις ανακοινώσεις και να ενεργούν ανάλογα με αυτά που τους υποδεικνύουν. Σε περίπτωση διευκρίνισης ή μη έγκαιρης ενημέρωσής τους οι γονείς οφείλουν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του σχολείου.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα πρέπει να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις γονέων που κρίνονται πολύτιμες για την πρόοδο των παιδιών τους. Επίσης, καλούνται από το σχολείο στο τέλος κάθε τριμήνου για την αξιολόγηση του γνωστικού και συμπεριφορικού επιπέδου των παιδιών με την επίδοση της βαθμολογίας σε έντυπη μορφή (έλεγχος προόδου). Επιπλέον επιβάλλεται να προσέρχονται πρόθυμα στις προσωπικές συναντήσεις με τον/τη δάσκαλο/α την ημέρα και ώρα που αυτός/ή έχει καθορίσει, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους στον σχολικό χώρο. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι εκδηλώσεις ψυχοπαιδαγωγικής θεματολογίας (όρια, επικοινωνία, σχολικός εκφοβισμός κ.ά.), που οργανώνει και πραγματοποιεί το σχολείο, στις οποίες οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν για τη βελτίωση της συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών με τις οδηγίες της σχολικής νομοθεσίας (ΠΔ 79/2018).

3. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συναντούν ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον/τη δάσκαλο/α κατά τις ημέρες και ώρες συνεργασίας που έχουν οριστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή συχνότερα κατόπιν συνεννόησης με τον/τη δάσκαλο/α της τάξης. Οι ώρες συνεργασίας κάθε εκπαιδευτικού αποστέλλονται άπαξ στους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

4. Η παρουσία των γονέων σε μη προκαθορισμένες ώρες και μέρες γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον/τη δάσκαλο/α της τάξης. Η άσκοπη παρουσία οποιουδήποτε, ακόμα και γονέα, ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένη εργασία στο σχολείο, χωρίς την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας, δεν επιτρέπεται.

5. Όταν προκύπτει θέμα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, οι γονείς και κηδεμόνες ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή εγγράφως και αναλόγως καλούνται στο σχολείο με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωσή τους καθώς και τη διαχείριση της κατάστασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

6. Το σχολείο υποχρεούται να ενημερώνει τους γονείς σε περίπτωση ανάγκης (ατυχήματος, άσχημης συμπεριφοράς, κ.ά.).

7. Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα, αφού προηγουμένως καταστεί αδύνατη η επίλυσή του με τον/τη δάσκαλο/α της τάξης. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος.

8. α)Όταν ένα παιδί παρουσιάζει έντονα θέματα συμπεριφοράς, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τη συμπεριφορά σε περιπτώσεις λεκτικής ή μη αυθάδειας. Σε  περιπτώσεις που η αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι συστηματική, συζητείται το θέμα με εκπαιδευτικούς υπηρεσίας, τάξης & Διευθυντή/ντρια και αποστέλλεται έγγραφο προς τους γονείς με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωσή τους διά ζώσης.
β) Για την καλύτερη διαχείριση του θέματος, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση εφαρμόζουμε άμεσες συνέπειες:  αποχώρηση από την τάξη με στόχο τον προβληματισμό του/της  μαθητή/τριας πάντα υπό την επίβλεψη άλλου εκπ/κού για μικρό χρονικό διάστημα, παιδαγωγική εργασία, απαλλαγή από εκδηλώσεις εκπαιδευτικού / ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή και παραμονή μιας ημέρας στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς αυτών.

9. Αν ο/η γονέας κρίνει ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημά του επαρκώς, δεν έχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να προσπαθήσει να το επιλύσει μόνος/η του στον χώρο του σχολείου. Τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά γονέων ή παιδιών μέσα στον χώρο του Σχολείου και η μη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να επιφέρει ακόμα και την απομάκρυνση του παιδιού από το Σχολείο. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Σχολείου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως η Σχολική Επιτροπή.

10. Οι γονείς οφείλουν να είναι ιδιαίτερα αυστηροί σχετικά με τις απουσίες των παιδιών τους από τα μαθήματα, να τις επιτρέπουν μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, και να ενημερώνουν απαραίτητα τη Διεύθυνση του Σχολείου σε κάθε περίπτωση απουσίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. ξυπνήσει με πυρετό κ.λ.π.) να τηλεφωνούν τον/την συνοδό, ώστε να διευκολυνθεί το δρομολόγιο.

11. Οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο για την κατάσταση της υγείας των παιδιών, για ενδεχόμενες ατομικές ιδιαιτερότητες και για τα πιθανά ειδικά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας (π.χ. αλλεργίες, φοβίες κ.λ.π.), ώστε το σχολείο να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει.

12. Σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας οι γονείς έχουν την υποχρέωση να ειδοποιούν το Σχολείο, αμέσως μετά τη διάγνωσή της και να κρατούν το παιδί τους στο σπίτι μέχρι την οριστική του ανάρρωση. Θα πρέπει να προσκομίζουν οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό τυχόν τους ζητηθεί.

ΣΤ) Βιβλιοθήκη

Το σχολείο επιθυμεί να καλλιεργήσει την έφεση των μαθητών του για το ελεύθερο ανάγνωσμα, και την έρευνα και να βοηθήσει την επιμόρφωση των δασκάλων. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε μια βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο με ειδικά βιβλία για εκπαιδευτικούς και πλούσια θεματολογία για τους μαθητές/τριες.
Κάθε προσφορά βιβλίων γίνεται δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.
Παράλληλα λειτουργεί δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Ο/Η κάθε μαθητής/τρια είναι κάτοχος μιας κάρτας δανεισμού, την οποία διατηρεί μέχρι να αποφοιτήσει από το Δημοτικό σχολείο. Στην κάρτα του/της μαθητή/τριας αναγράφεται το όνομά του/της. Κατά τη διαδικασία του δανεισμού ο/η μαθητής/τρια επιδεικνύει την κάρτα δανεισμού και καταγράφεται σε ειδικό αρχείο το όνομα του βιβλίου προς δανεισμό, ο αριθμός της κάρτας του/της μαθητή/τριας, καθώς και οι ημερομηνίες δανεισμού και επιστροφής.
Οι μαθητές/τριες πρέπει να φροντίζουν να μη σκίζουν, λερώνουν ή τσαλακώνουν τα βιβλία που δανείζονται.
Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στα βιβλία, ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται να τα αντικαταστήσει.

Ζ) Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Από το σχολικό έτος 2004 – 2005 λειτουργεί στο σχολείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Κάθε μαθητής μπορεί να εφοδιαστεί με δανειστική κάρτα και να δανείζεται βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό. Κατάλογος των βιβλίων και του ηλεκτρονικού υλικού βρίσκεται στον χώρο της βιβλιοθήκης και ενημερώνεται κατά διαστήματα για τις νέες παραλαβές.
Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμβουλεύονται τους καταλόγους και τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης, ώστε να διευκολύνονται στις εκάστοτε επιλογές τους ή ανάγκες τους. Για να έχει κάποιος/α μαθητής/τρια πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, θα πρέπει προηγουμένως να έχει επιλέξει και ένα βιβλίο. Τα βιβλία και το ηλεκτρονικό υλικό που δανείζεται κάθε μαθητής/τρια υποχρεούται να τα επιστρέφει στο σχολείου την ημέρα που έχουν ορίσει οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης και αναγράφεται στην καρτέλα του. Επίσης να φροντίζουν να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση και να προβαίνουν στην αντικατάστασή τους, όταν καταστρέφονται λόγω κακής χρήσης τους.
Καθίσταται γνωστό ότι η κλασική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι ανοικτές και στους γονείς, που μπορούν, εάν το επιθυμούν, να δανείζονται βιβλία ή ηλεκτρονικό υλικό με τους όρους που ισχύουν και για τους μαθητές.

Η) Εποπτικά μέσα

Το σχολείο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα για την αποδοτικότερη διδασκαλία των μαθημάτων και εμπλουτίζει διαρκώς την υλικοτεχνική υποδομή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Θ) Ιουδαϊκή παιδεία και παράδοση – Ξένες γλώσσες

Στο σχολείο διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα η Εβραϊκή Γλώσσα και η Εβραϊκή Ιστορία και Παράδοση. Στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων εντάσσεται η διδασκαλία του γραπτού λόγου, των εθίμων και των εορτών καθώς και η προετοιμασία για τον εορτασμό των Εβραϊκών γιορτών τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι των μαθητών.
Στην εκμάθηση ξένων γλωσσών το σχολείο ακολουθεί τους αναγνωρισμένους κανόνες παιδαγωγικής.
Ως υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται επίσης η Αγγλική και η Γαλλική Γλώσσα από άρτια εκπαιδευμένες/ους εκπαιδευτικούς. Σκοπός τους είναι το παιδί να αναπτύξει τις γλωσσικές του ικανότητες, να ασκείται στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και να τις χρησιμοποιεί ως μέσον επικοινωνίας, σταδιακά δε να αποκτήσει γνώσεις ικανές, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής ή ακόμα και να αντιμετωπίσει με επιτυχία εξετάσεις και εκτός σχολείου.
Υπενθυμίζεται στους γονείς ότι τόσο η εβραϊκή, η αγγλική όσο και η γαλλική γλώσσα διδάσκονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ, συμβάλλουν στη γενική εικόνα προόδου των μαθητών/τριών.

Ι) Εγγραφές & Μετεγγραφές μαθητών/τριών

Οι εγγραφές, η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις ημερομηνίες που ορίζονται από τις εγκύκλιες διαταγές του αρμόδιου Υπουργείου.
Στο σχολείο εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες κατά βάση μέλη της Ι.Κ.Θ.. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας γονιός είναι μέλος της Ι.Κ.Θ., απαιτείται από τον/την άλλο/η γονέα υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, που θα γνωστοποιεί ότι συμφωνεί το/τα/παιδί/ παιδιά του να φοιτήσει /ουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ι.Κ.Θ. μετά από πρόταση της Σχολικής Επιτροπής.
Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από εισήγηση μελών της κοινότητας, μπορούν να γίνουν αποδεκτά παιδιά μη μέλη της Ι.Κ.Θ. Στην περίπτωση αυτή, και οι δυο γονείς ενημερώνονται εκτενώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στο σχολείο καθώς και ότι όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του σχολικού αλλά και του κατά παρέκκλιση εξωσχολικού προγράμματος του σχολείου και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις που οργανώνει το Σχολείο και η Ι.Κ.Θ..
Αν μετά από την ενημέρωση επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο της Ι.Κ.Θ., τότε θα υποβάλλουν αίτηση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, αποδεχόμενοι, όπως όλοι, τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Η αίτηση θα συζητηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής. Αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε και οι δυο γονείς θα υπογράψουν δήλωση σε συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για το σχολικό πρόγραμμα, συμφωνούν με τον σχολικό κανονισμό και επιθυμούν και οι δυο να φοιτήσει/ουν το/τα παιδί/παιδιά τους στο σχολείο της Ι.Κ.Θ..
Για την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες:
Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Φ.6/65742/Δ1/25-4-18 για την Α΄ τάξη απαιτείται α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Οι μαθητές εγγράφονται στην επόμενη τάξη χωρίς την προσκόμιση άλλου δικαιολογητικού.
Υποχρεωτική καθίσταται η επιστροφή στο σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), για τους/ τις μαθητές/τριες τάξεων Α’ και Γ΄ μόνο, συμπληρωμένου σε όλη του την έκταση, σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από ιατρό και σε διάστημα που ορίζει το σχολείο. Η ανανέωση του Α.Δ.Υ.Μ. καθορίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους και η έλλειψή του επισύρει τον αποκλεισμό του παιδιού από αθλητικές και άλλου είδους δραστηριότητες. Η τήρηση της ιατρικής καρτέλας μαθητή είναι απαραίτητη για τη σωστή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας που πιθανώς να συμβούν. Το σχολείο δεσμεύεται να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες της ιατρικής καρτέλας των μαθητών/τριών του σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.
Είναι δυνατή η μετεγγραφή μαθητή/τριας σε ή από άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο εκπαιδευτήριο, εφ’όσον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία μετεγγραφών και ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

ΙΑ) Συμμετοχή των Γονέων στις Δαπάνες

Η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του Σχολείου και των σχολικών λεωφορείων καθορίζεται με βάση την απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Κ.Θ.. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα αποφασίζει η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

ΙΒ) Διακοπές –Αργίες

Το Σχολείο δε λειτουργεί τις ημέρες των επίσημων αργιών, εθνικών εορτών και επετείων όπως ορίζονται από σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μεταβιβάζονται από το αρμόδιο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Σχολείο επίσης παραμένει κλειστό και κατά τη διάρκεια των Εβραϊκών θρησκευτικών εορτών, όπως αυτές ορίζονται από το εβραϊκό εορτολόγιο.
Το Σχολείο αργεί, ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εφόσον υφίστανται συγκεκριμένοι λόγοι (χιονόπτωση, παγωνιά κ.ά.). Όταν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, οι γονείς ενημερώνονται μέσω των Μ.Μ.Ε. και ακολουθούν τις εντολές του εκάστοτε Περιφερειάρχη.
Το Σχολείο από πλευράς του μέσω των εντεταλμένων ατόμων, υποχρεούται να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών για την αναστολή της λειτουργίας του εγκαίρως και με όποιο τρόπο κρίνει καλύτερο.
Το Σχολείο ενημερώνει γραπτώς τη Σχολική Επιτροπή και τους γονείς για όλες τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι κλειστό στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Σε περίπτωση αλλαγής ή επιπλέον αργίας το σχολείο ενημερώνει εκ νέου γραπτώς τη Σχολική Επιτροπή και τους γονείς.

ΙΓ) Απουσίες μαθητών

Όταν ο/η μαθητής/τρια απουσιάζει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, οι γονείς προσκομίζουν δικαιολογητικό γιατρού ή δικαιολογητικό προς τον εκπαιδευτικό της τάξης.
Οι γονείς ενημερώνονται για τις απουσίες του παιδιού τους από τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή από τη Διεύθυνση εγγράφως σε περίπτωση που η απουσία θεωρείται συστηματική.
Όταν οι απουσίες είναι αρκετές και η συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών είναι ανεπαρκής, τότε η Διεύθυνση υποχρεούται να ενημερώσει τον Σχολικό Σύμβουλο και να ορισθεί συνάντηση για την καλύτερη διευθέτηση του θέματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2, του Ν. 1566/1985 και του αρθ. 73, του Ν. 3518/2006, η φοίτηση των μαθητών στην Α/θμια Εκπ/ση είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση πειθαρχεί σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΙΔ) Τήρηση-Ανανέωση Κανονισμού

Η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους: Ιδιοκτήτη, Διοίκηση, Διευθυντή/τριας, Δασκάλους, Γονείς και Μαθητές αποτελεί βασική υποχρέωσή τους.
Ο κανονισμός αυτός δίδεται σ’ όλους τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών κατά την εγγραφή τους στην Α’ τάξη και μόνον σε περίπτωση αλλαγής του επαναδιανέμεται και οι γονείς υπογράφουν για την παραλαβή του. Έτσι, η παραλαβή του από το σχολείο αποτελεί αυτόματη δήλωση αποδοχής των όρων εκ μέρους τους.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση γνωστοποιείται στους γονείς και το τροποποιημένο μέρος ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό.

Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Ο ιδιοκτήτης                                                        Η Διευθύντρια
Ιωσαφάτ Σαμουήλ                                              Σαουλίδου – Σεβή Εύα