ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης αποτελεί τον συνεχιστή της παράδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που λειτουργούσαν μέχρι την περίοδο του αφανισμού του Εβραϊκού πληθυσμού της πόλης μας κατά τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής 1943-1945.
Συστεγάζεται με το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο της Ι.Κ.Θ. σε κτίριο ιδιοκτησίας της Ι.Κ.Θ.,  άρχισε να λειτουργεί από το Σχολικό έτος 2007-2008, με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων με αριθμό 35262/δ5/14-6-2007.

Διοικείται από το Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, και εποπτεύεται η λειτουργία του από μια διορισμένη Σχολική Επιτροπή που συνεργάζεται στενά με τον/τη Διευθυντή/ντρια  του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να επιλύονται τα προκύπτοντα θέματα.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 • Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση για το λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8.00 έως 8.15.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του .

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως

Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

 1. Η μεταφορά των μαθητών/τριών γίνεται με ναυλωμένα λεωφορεία, τα οποία υποχρεωτικά πληρούν όλους τους απαιτούμενους από τον Νόμο κανονισμούς ασφαλείας.
 2. Οι μαθητές/τριες παραλαμβάνονται από καθορισμένες στάσεις, στις οποίες παραδίδονται μετά το τέλος των μαθημάτων.
  3. Tα δρομολόγια των λεωφορείων καταρτίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους με βάση τον αριθμό των παιδιών, τον τόπο διαμονής και τις συνθήκες κυκλοφορίας κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο.  Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των δρομολογίων και τον καθορισμό της ακριβούς ώρας παραλαβής και παράδοσης των παιδιών είναι οι συνοδοί και γενικός εποπτεύων ο/η Δ/ντής/τρια του σχολείου και η Σχολική Επιτροπή. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων υποβάλλεται στη Σχολική Επιτροπή το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του σχολικού έτους και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών δρομολογίων, για συζήτηση, τυχόν διόρθωση και έγκριση. Τα τελικά δρομολόγια καταρτίζονται με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή   μεταφορά των μαθητών/τριών, προσπαθώντας ταυτόχρονα ν’ αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία που θα κούραζε τα παιδιά.
 3. Οι γονείς ενημερώνονται από τη Δ/νση εγγράφως και στην αρχή κάθε σχολικού έτους για το πρόγραμμα των δρομολογίων. Για οποιαδήποτε αλλαγή το σχολείο οφείλει να ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως τους γονείς.
  5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου και ώρας, εκ μέρους των γονέων, απαιτείται η άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, αφού προηγουμένως η αλλαγή ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως.
  6.Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν να επιβιβαστεί το παιδί τους και να παραδοθεί μαζί με κάποιο άλλο παιδί ή σε άλλον προορισμό, ο οποίος δεν παρεκκλίνει από το δρομολόγιο πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο σημείωμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 11.00 το πρωί της της ίδιας μέρας για περιστασιακές περιπτώσεις, ή υποβάλλοντας Υπ. Δήλωση του Ν. 1599, εάν πρόκειται για μόνιμη κατάσταση, για να σημειωθεί στο βιβλίο κίνησης που κρατείται στη Γραμματεία.
 4. Οι μαθητές/τριες πρέπει να βρίσκονται στην καθορισμένη στάση, τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, για να μη καθυστερεί το δρομολόγιο.  Αν ο/η μαθητής /τρια δεν βρίσκεται έγκαιρα στη στάση, το λεωφορείο αναχωρεί αμέσως χωρίς αυτόν.  Σ’ αυτήν την περίπτωση οι γονείς έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν το παιδί τους στο Σχολείο εγκαίρως, ώστε να βρίσκεται εκεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 5. Οι γονείς, με την αίτηση εγγραφής κάθε σχολικού έτους δηλώνουν εγγράφως στο σχολείο το άτομο, το οποίο θα παραλαμβάνει το παιδί κατά την επιστροφή του από το σχολείο. Οι συνοδοί πρέπει να παραδίδουν τα παιδιά ΜΟΝΟ στο άτομο που έχει οριστεί από την οικογένεια και σε κανένα άλλο πρόσωπο . Σε άλλη περίπτωση, το σχολείο πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως με Υπ. Δηλ. του Ν. 1599. Καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.
  9. Τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες, πρέπει να βρίσκονται στην καθορισμένη στάση, τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, για να μην καθυστερεί το δρομολόγιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άτομο να παραλάβει το παιδί κατά την ώρα άφιξης, το λεωφορείο αναχωρεί  και το παιδί επιστρέφει με τη συνοδό στο σχολείο, όπου και παραμένει με εποπτεία της συνοδού για να το παραλάβει ο γονέας ή κηδεμόνας.  Σε περίπτωση που το σχολικό λεωφορείο αφιχθεί νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, τότε υποχρεούται να περιμένει.

10.Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να φορούν τις ζώνες ασφαλείας χωρίς αντίρρηση. Αυτό το φροντίζει ο/η εκάστοτε συνοδός του λεωφορείου, στις εντολές του οποίου οφείλουν οι μαθητές/τριες να συμμορφώνονται. Οι γονείς παρακαλούνται να δώσουν έμφαση στο θέμα αυτό, διότι αφορά την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Παρακαλούνται επίσης να βοηθήσουν την προσπάθεια του σχολείου, επεξηγώντας επιπροσθέτως πόσο σημαντικό είναι τόσο τα παιδιά να φορούν  τις ζώνες ασφαλείας, όσο και να υπακούουν στις εντολές της συνοδού.

 1. Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τα κινητά και τα σταθερά τηλέφωνα των γονέων για να τους ειδοποιούν σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. καθυστέρηση λόγω κίνησης, βλάβης, ακύρωση δρομολογίου κ.λ.π.)
  12. Η χρήση των μέσων μεταφοράς του σχολείου από μη μαθητές/τριες και μη εργαζόμενους/ες στο σχολείο δεν επιτρέπεται.
  13.Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του το πρωί στις 8:05 π.μ.. Σε περίπτωση που οι γονείς μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο, παρακαλούνται να τηρούν την παραπάνω ώρα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι εγγραφές, η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις ημερομηνίες που ορίζονται από τις εγκύκλιες διαταγές του αρμόδιου Υπουργείου.
Στο σχολείο εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες κατά βάση μέλη της Ι.Κ.Θ..   Σε περίπτωση που μόνο ο ένας γονιός είναι μέλος της Ι.Κ.Θ., απαιτείται από τον/την άλλο/η γονέα υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599, που θα γνωστοποιεί ότι συμφωνεί το/τα/παιδί/ παιδιά του να φοιτήσει /ουν στο συγκεκριμένο σχολείο.  Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ι.Κ.Θ. μετά από πρόταση της Σχολικής Επιτροπής.
Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από εισήγηση μελών της κοινότητας, μπορούν να γίνουν αποδεκτά παιδιά μη μέλη της Ι.Κ.Θ.  Στην περίπτωση αυτή, και οι δυο γονείς ενημερώνονται εκτενώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στο σχολείο καθώς και ότι όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του σχολικού αλλά και του κατά παρέκκλιση εξωσχολικού προγράμματος του σχολείου και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις που οργανώνει το Νηπιαγωγείο και η Ι.Κ.Θ..

Αν μετά από την ενημέρωση επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο της Ι.Κ.Θ., τότε θα υποβάλλουν αίτηση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, αποδεχόμενοι, όπως όλοι, τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Η αίτηση θα συζητηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής.  Αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε και οι δυο γονείς θα υπογράψουν δήλωση σε συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για το σχολικό πρόγραμμα, συμφωνούν με τον σχολικό κανονισμό και επιθυμούν και οι δυο να φοιτήσει/ουν το/τα παιδί/παιδιά τους στο σχολείο της Ι.Κ.Θ..
Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες:
Σύμφωνα με τη  νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εγγραφή τους στα προνήπια απαιτείται α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του οποίου η αναζήτηση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) γ. Φωτοαντίγραφο εμβολίων.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του Νηπιαγωγείου και των σχολικών λεωφορείων καθορίζεται με βάση την απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Κ.Θ.. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα αποφασίζει η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μπάλες και  παιγνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Καθημερινά εκτός Παρασκευής τα παιδιά να φορούν αθλητική ενδυμασία και παπούτσια, την Παρασκευή ρούχα της επιλογής τους.

 

ΩΡΑΡΙΟ

Το ωράριο λειτουργίας είναι :

Δευτέρα έως Πέμπτη 8.00 – 14.20

Παρασκευή 8.00 – 13.30

Το σχολείο δεν λειτουργεί κατά τις εβραϊκές θρησκευτικές γιορτές οι οποίες είναι κινητές.

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

 • Ρος Ασανά (Εβραϊκή Πρωτοχρονιά)
 • Γιομ Κιπούρ (Ημέρα Εξιλασμού)
 • Σουκότ (Σκηνοπηγία)
 • Πέσσαχ
 • Σαβουώτ (Πεντηκοστή – Ημέρα που δόθηκε η Τορά)

Καθώς και τις καθιερωμένες εθνικές γιορτές και αργίες

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310 830347.

Οι  ημέρες ενημέρωσης γονέων και επικοινωνίας τηλεφωνικής για τα νήπια – προνήπια ορίζονται οι μέρες Δευτέρα & Πέμπτη  13.30 – 14.00

Η συνεννόηση για τα δρομολόγια πρέπει να γίνεται με τους συνοδούς των λεωφορείων.

Για οποιαδήποτε αλλαγή προορισμού των παιδιών, πρέπει να στέλνετε ανάλογο σημείωμα, εφ΄ όσον βρίσκεται  μέσα στην πορεία του δρομολογίου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Α) Τακτικές συγκεντρώσεις γονέων κατόπιν ειδοποίησης.

Β) Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο με την διδαχθείσα ύλη.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου και στην προσπάθεια υγιεινής διατροφής των παιδιών να έχετε υπ’ όψη σας ότι όσο αφορά το πρωινό μπορούν να φέρουν στο σχολείο φρούτα, χυμούς, γάλα, γιαούρτι, αυγό, κουλούρι, πορτοκάλια για στύψιμο, σάντουιτς.

Όσον αφορά  το σάντουιτς και το μεσημεριανό φαγητό παρακαλούμε να προσεχθεί ιδιαίτερα  η προπαρασκευή τους, ώστε να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση  ο συνδυασμός γαλακτοκομικών και κρέατος και γενικότερα η χρήση χοιρινού κρέατος. Π.χ. 1) Μακαρόνια με τυρί ΝΑΙ, μακαρόνια με κιμά ΝΑΙ, μακαρόνια με τυρί και κιμά ΟΧΙ. 2) Σάντουιτς με γαλοπούλα ΝΑΙ, Σάντουιτς με κασέρι ΝΑΙ, Σάντουιτς με γαλοπούλα και κασέρι ΟΧΙ.

Κάθε τρίμηνο  θα δίδεται ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής

Κάθε παιδί έχει  υποχρέωση να φέρνει ένα κέικ ή γλυκό για 22 άτομα, ημέρα Παρασκευή. Η ειδοποίηση θα στέλνεται δύο ημέρες νωρίτερα.

 

                   ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΝΗΠΙΟΥ

Καθημερινά τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους την τσάντα που θα περιέχει μια πετσέτα κουζίνας, μια πετσέτα χειρός (την οποία θα στέλνετε κάθε Δευτέρα  και θα επιστρέφεται κάθε Παρασκευή), ένα πλαστικό ποτήρι, πιρούνι ή κουτάλι το πρόγευμα και ένα κατσαρολάκι (μεταλλικό χωρίς πλαστικά μέρη στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του παιδιού) με το φαγητό.  Το μεσημεριανό φαγητό θα προσφέρεται στα παιδιά από Δευτέρα έως Πέμπτη  περίπου στις 12.45, αφού ζεσταθεί προηγουμένως σε φούρνο.

Μια οδοντόβουρτσα και μια οδοντόπαστα.

Στα πλαίσια του προγράμματος της στοματικής υγιεινής, η οποία θα γίνεται καθημερινά από όλα τα παιδιά αμέσως μετά το φαγητό, είναι απαραίτητο κάθε παιδί να φέρει, στο σχολείο, μια οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα που προορίζονται για την συγκεκριμένη ηλικία. Η οδοντόβουρτσα χρειάζεται να ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες (με την αλλαγή του τριμήνου).

 

ΡΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μια πλήρη δεύτερη αλλαξιά στο σχολείο για οποιαδήποτε περίπτωση.   Επίσης πρέπει να έχουν μια ποδιά ζωγραφικής για να μη λερώνονται στην ώρα των εικαστικών.

Ένα καπέλο για τον ήλιο.

ΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους: Ιδιοκτήτη, Διοίκηση, Διευθυντή/τριας, Προϊσταμένη, Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Μαθητές αποτελεί βασική υποχρέωσή τους.

Ο κανονισμός αυτός δίδεται σ’ όλους τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μόνον σε περίπτωση αλλαγής του επαναδιανέμεται και οι γονείς υπογράφουν για την παραλαβή του. Έτσι, η παραλαβή του από το σχολείο αποτελεί αυτόματη δήλωση αποδοχής των όρων εκ μέρους τους.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση γνωστοποιείται στους γονείς και το τροποποιημένο μέρος ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό.

Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Ο ιδιοκτήτης                                                        Η Διευθύντρια
Ιωσαφάτ Σαμουήλ                                              Βασιλική Σίβα-Δημητρακοπούλου