Πρόγραμμα

Πρόγραμμα νηπιαγωγείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

8.00 – 8.30 Προσέλευση νηπίων -Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων.
8.30 – 9.00 Κινητική αγωγή (για εγρήγορση, εκτόνωση – κ. Ντάβιντ)
9.00 – 9.30 Προσευχή Συζήτηση – ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9.30 – 10.00 Ανάπτυξη Διαθεματικών δραστηριοτήτων
10.00 – 10.45 Πρόγευμα – διάλειμμα
10.45 – 11.45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11.45 – 12.15 Συζήτηση
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων
Πρόγραμμα της επόμενης ημέρας
12.15 – 13.00 Προετοιμασία για γεύμα – Γεύμα – Χαλάρωση

ΔΕΥΤΕΡΑ
13.00 – 13.40 Μουσική (κ. Πόλα)
13.40 – 14.10 Εβραϊκά (κα Λιτάλ)

ΤΡΙΤΗ
13.00 – 13.40 Εβραϊκή γλώσσα (κ. Λιτάλ)
13.40 – 14.10 Εβραϊκή γλώσσα (κ. Λιτάλ)

ΤΕΤΑΡΤΗ
13.00 – 13.40 Υγιεινή (κ. Ντάβιντ)
13.40 – 14.10 Αγγλικά (κ. Ρούλα)

ΠΕΜΠΤΗ
13.00 – 13.40 Αγγλικά (κ. Ρούλα)
13.40 – 14.10 Εβραϊκή γλώσσα (κ. Λιτάλ)

14.15 – 14.20 Προετοιμασία για αποχώρηση – Αποχώρηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00 – 9.00 Προσέλευση νηπίων – Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων.
9.00 – 9.30 Προσευχή Συζήτηση – ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9.30 – 10.00 Ανάπτυξη Διαθεματικών δραστηριοτήτων
10.00 – 10.45 Πρόγευμα – διάλειμμα
10.45 – 11.45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11.45 – 12.30 Συζήτηση
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός επόμενης ημέρας
12.30 – 13.25 Καμπαλάτ Σαμπάτ (Μουσική)
Προετοιμασία της Αργίας του Σαββάτου
13.25 – 13.30 Προετοιμασία για αποχώρηση – Αποχώρηση