Εκπαιδευτικοί

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υλικό για το σχολικό εκφοβισμό (bullying)

  1. e-abc.eu

Πρώτες Βοήθειες

  1. Πρώτες Βοήθειες 1
  2. Πρώτες Βοήθειες 2
  3. Πρώτες Βοήθειες 3

Αστικά Μονοπάτια

  1. Αστικά Μονοπάτια
  2. Χάρτης

Υλικό για το ολοκαύτωμα

  1. jewishmuseum.gr
  2. jmth.gr
  3. yadvashem.org
  4. centropa.org

           Πώς αξιοποιούμε διδακτικά ένα χώρο μνήμης. Η περίπτωση του Άουσβιτς-Μπικερνάου.

Φύλλα Εργασίας